Pracownia projektowa

PROJEKTOWANIE OGRZEWANIA

Zajmujemy się wykonaniem projektów ogrzewania wraz z doborem jego najodpowiedniejszej wersji. Obliczamy całkowite straty i zyski ciepła, przy uwzględnieniu przeznaczenia obiektu, jego metrażu i kubatury oraz rodzaju przegród. Tak dokładne obliczenia zapewniają odpowiedni dobór mocy źródła ciepła zapobiegając jego przewymiarowaniu oraz pozwalają na rzetelny dobór rodzaju ogrzewania i jego wydajności.

Przygotowana przez nas dokumentacja techniczna zawiera :

  • obliczenia zapotrzebowania na ciepło
  • rodzaj ogrzewania (grzejnikowe, powierzchniowe, nadmuchowe) dobór grzejników i schemat ich rozmieszczenia schemat gęstości ułożenia przewodów i ich całkowitą długość w przypadku ogrzewania podłogowego dobór urządzeń nawiewnych i schemat ich rozmieszczenia
  • zestawienie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania całej instalacji
  • opis techniczny urządzeń zastosowanych w instalacji

PROJEKTOWANIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Instalacje wentylacji i klimatyzacji stają się standardem nie tylko w lokalach gastronomicznych czy zakładach przemysłowych, ale także w domach w których zamieszkujemy. Aby sprostać wymaganiom stawianym nam przez rynek oprócz montażu zajmujemy się także projektowaniem takich instalacji. Przygotowujemy całą dokumentację z tym związaną, począwszy od doboru mocy urządzeń (na podstawie danych od inwestora lub z obliczeń), przez zaprojektowanie instalacji na podstawie projektu budynku i naniesienie jej na schemat obiektu (umiejscowienie centrali, rozmieszczenie kanałów powietrznych, nawiewów, wyciągów itp.), na wykonaniu kosztorysu wraz z zestawieniem materiałów potrzebnych do wykonania kończąc.