Bezpośrednie parowanie / woda

Gruntowa ? bezpośrednie parowanie

Tego typu rozwiązanie jest bardzo rzadko spotykane u konkurencyjnych producentów. Jednocześnie stanowi najekonomiczniejszy sposób pozyskiwania energii z OZE, gdyż w kolektorze płaskim, zbudowanym z rur miedzianych, nośnikiem ciepła jest czynnik chłodniczy R407C. Opisywany układ posiada tylko dwa obiegi: obieg dolnego źródła z czynnikiem chłodniczym R407C i obieg górnego źródła z ciepłą wodą grzewczą. Energia cieplna pobrana z gruntu jest przekazywana bezpośrednio do sprężarki i dalej do obiegu grzejnego, co minimalizuje straty.

Dolnym źródłem ciepła jest w tym rozwiązaniu grunt. Zmagazynowaną energię słoneczną regeneruje woda deszczowa. Pojemność cieplna gruntu jest tak duża, że również zimą posiada on energię w ilości wystarczającej dla poprawnego działania pompy ciepła. Przy tego rodzaju rozwiązaniu oraz właściwie dobranej mocy urządzenia instalacja jest jedynym i wystarczającym źródłem ciepła, pokrywając w każdym czasie 100% zapotrzebowania na energię cieplną budynku i na przygotowanie c.w.u.
Układ pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem pozbawiony jest układu pośredniego, co skutkuje wyższym współczynnikiem efektywności i zwiększonym bezpieczeństwem eksploatacji.
Symboliczny rysunek obrazujący zasadę działania opisywanej POMPY CIEPŁA.

OCH-GMSW-6-8-11-14-18-PLUS GMDW 11 PLUS
Wymiary WxSxG [cm]

115 X 40 X 65

Waga [kg]

120

Max temperatura zasilania

65

Źródło ciepła

Grunt – bezpośrednie parowanie

Gorąca temperatura wody

65 ° C w cyklu pompy ciepła

Format

Ogrzewanie

Zabezpieczenie (charakterystyka "C") [A]

10

SCOP (35 ° C)

5,59

Moc cieplna [KW]

10,1

Moc [KW]

2,2

COP

4,6

Zobacz
OCH-GMSW-7-10-12-15-17-HK-PLUS GMDW 13 PLUS
Wymiary WxSxG [cm]

115 X 60 X 65

Waga [kg]

128

Max temperatura zasilania

65

Źródło ciepła

Grunt – bezpośrednie parowanie

Gorąca temperatura wody

65 ° C w cyklu pompy ciepła

Format

Ogrzewanie

Zabezpieczenie (charakterystyka "C") [A]

10

SCOP (35 ° C)

5,42

Moc cieplna [KW]

11,3

Moc [KW]

2,6

COP

4,4

Zobacz
OCH-GMSW-7-10-12-15-17-HK-PLUS GMDW 15 PLUS
Wymiary WxSxG [cm]

115 X 60 X 65

Waga [kg]

133

Max temperatura zasilania

Źródło ciepła

Grunt – bezpośrednie parowanie

Gorąca temperatura wody

65 ° C w cyklu pompy ciepła

Format

Ogrzewanie

Zabezpieczenie (charakterystyka "C") [A]

13

SCOP (35 ° C)

5,49

Moc cieplna [KW]

14

Moc [KW]

3,15

COP

4,4

Zobacz
OCH-GMSW-7-10-12-15-17-HK-PLUS GMDW 18 PLUS
Wymiary WxSxG [cm]

115 X 60 X 65

Waga [kg]

140

Max temperatura zasilania

Źródło ciepła

Grunt – bezpośrednie parowanie

Gorąca temperatura wody

65 ° C w cyklu pompy ciepła

Format

Ogrzewanie

Zabezpieczenie (charakterystyka "C") [A]

16

SCOP (35 ° C)

5,6

Moc cieplna [KW]

16,3

Moc [KW]

3,7

COP

4,4

Zobacz
OCH-GMSW-6-8-11-14-18-PLUS GMDW 5 PLUS
Wymiary WxSxG [cm]

115 X 40 X 65

Waga [kg]

105

Max temperatura zasilania

65

Źródło ciepła

Grunt – bezpośrednie parowanie

Gorąca temperatura wody

65 ° C w cyklu pompy ciepła

Format

Ogrzewanie

Zabezpieczenie (charakterystyka "C") [A]

10

SCOP (35 ° C)

5,13

Moc cieplna [KW]

5,2

Moc [KW]

1,3

COP

4,1

Zobacz
OCH-GMSW-6-8-11-14-18-PLUS GMDW 8 PLUS
Wymiary WxSxG [cm]

115 X 40 X 65

Waga [kg]

112

Max temperatura zasilania

Źródło ciepła

Grunt – bezpośrednie parowanie

Gorąca temperatura wody

65 ° C w cyklu pompy ciepła

Format

Ogrzewanie

Zabezpieczenie (charakterystyka "C") [A]

10

SCOP (35 ° C)

5,41

Moc cieplna [KW]

6,8

Moc [KW]

1,6

COP

4,2

Zobacz